Despre noua propunere de prescripție tehnica CR3-2019

•          Propunerea de prescripție ce va reglementa activitatea operatorilor RSVTI se numește: PT CR 3-2019  – AUTORIZAREA OPERATORILOR RESPONSABILI CU SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR/ECHIPAMENTELOR DIN DOMENIUL REGLEMENTAT DE CĂTRE ISCIR – OPERATORI RSVTI

Din cuprins, am selectat principalele modificări față de situația actuală:

1.         Serviciile de RSVTI pot fi exercitate și de către PFA:

 Art. 2 Activitatea de supraveghere tehnică a instalaţiilor/echipamentelor că operator RSVTI poate fi efectuată de către:

a) persoane fizice angajate ale deţinătorilor/utilizatorilor, autorizate în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;

b) persoane fizice autorizate (PFA) înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, autorizate în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;

c) persoane juridice înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, autorizate de către ISCIR conform prevederilor prezentei prescripții tehnice;

d) persoane fizice şi juridice dintr-un stat membru al Uniunii Europene …

Notă: Nu se scrie nimic în propunerea de CR, de ceelaltă formă de organizare, similară PFA, adică Intreprinderea Individulala. Probabil vă fi asimilata PFA.

2.         Art. 17 (1) Autorizația eliberată de ISCIR are valabilitate de 2 (doi) ani.

3.         Art. 38 Operatorul RSVTI – persoană fizică, are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

… m) să țină evidența instalaţiilor/echipamentelor închiriate către terți, în cazul operatorului RSVTI al deţînătorului/utilizatorului care oferă spre închiriere instalații/echipamente; modelul registrului de evidență este prevăzut în Anexa nr. 12;

4.         Art. 47 Persoanele fizice şi juridice care deţin autorizaţii de operator RSVTI eliberate conform metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI aprobată cu Ordinul inspectorului de stat șef al ISCIR nr. 130/2011, care nu au fost suspendate sau retrase și sunt în termen de valabilitate la data intrării în vigoare a prezentei prescripţii tehnice, au dreptul să desfăşoare numai activitatea prevăzută la art. 2 până la data expirării valabilităţii acestora.

5.         Art. 50 Deținătorii/utilizatorii trebuie să întocmească proceduri proprii privind supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor, specifice pentru fiecare tip de instalație/echipament, în termen de 6 (șase) luni de la data intrării în vigoare a prezentei prescripții tehnice, cu respectarea cerinţelor standardului SR EN ISO 9001 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe, actualizat.

6.         Cea mai importantă modificare apărută în propunerea de Prescripție CR3-2019, o consider accea că Operatorii RSVTI, nu vor mai avea competența efectuării verificărilor tehnice în vederea admiterii funcţionării și verificări tehnice în utilizare, pentru echipamentele prevăzute în Anexa nr. 4 la Legea nr. 64/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Aceste verificări sunt prevăzute în propunerea de CR2-2019 și vor fi făcute de PRV.

Cine sunt PRV și ce atribuții vor avea aceștia, veți putea citi în articolul viitor.

7 comentarii la „Despre noua propunere de prescripție tehnica CR3-2019

  1. Va salut! Ce se mai stie despre „Prescripția tehnica CR3-2019”- AUTORIZAREA OPERATORILOR RESPONSABILI CU SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR/ECHIPAMENTELOR DIN DOMENIUL REGLEMENTAT DE CĂTRE ISCIR – OPERATORI RSVTI???

Lasă un răspuns