Despre noua propunere de prescripție tehnica CR2-2019

Propunerea de prescripție ce va reglementa activitatea operatorilor RSVTI se numește:
PT CR2 – AUTORIZAREA PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE CARE EFECTUEAZĂ VERIFICĂRI TEHNICE ÎN VEDEREA ADMITERII FUNCŢIONĂRII ŞI VERIFICĂRI TEHNICE ÎN UTILIZARE LA INSTALAŢII/ECHIPAMENTE DIN DOMENIUL REGLEMENTAT DE CĂTRE ISCIR.

Din prescriptie, am selectat urmatoarele noutati:

Art. 2 Activităţile supuse regimului de autorizare ISCIR, potrivit prevederilor prezentei prescripţii tehnice, sunt:
a) verificări tehnice în vederea admiterii funcţionării (Adf.);
b) verificări tehnice în utilizare.

Instalațiile la care se va face AF si VTP sunt cele din Anexa 4 a legii 64/2008 actualizată. Nu le prezint aici, deoarece apar în anexa 1 a prescripției, mai detaliat.

Art. 3 Activităţile prevăzute la art. 2 se efectuează de către PFA (doar la anumite instalatii/echipamente), SRL, SA, etc., autorizate de către ISCIR conform prevederilor prezentei prescripții tehnice;
… persoane fizice şi juridice dintr-un stat membru al UE …

Art.5 Termeni, definitii si abrevieri, introduce meseriile de PRV-AP, PRV-IP, si PRV-IR

q) PRV-AP – personal responsabil cu verificarea tehnică a aparatelor de încălzit şi arzătoarelor;
r) PRV-IP – personal responsabil cu verificarea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor sub presiune;
s) PRV-IR – personal responsabil cu verificarea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor de ridicat;

Art. 6 Categoriile de instalaţii/echipamente pentru care se face efectuarea verificărilor tehnice în vederea admiterii funcţionării şi verificărilor tehnice în utilizare, sunt prezentate in Anexa 1:

Deși la art. 3 se dădea speranță PFA-urilor ca vor putea face Adf si VTU, art.7 vine cu restricții drastice:

Art. 7 Persoanele juridice/PFA au dreptul de a efectua verificări tehnice în vederea admiterii funcţionării şi verificări tehnice în utilizare după cum urmează:
a) persoanele juridice care deţin autorizaţie pot efectua verificări tehnice în vederea admiterii funcţionării şi verificări tehnice în utilizare pentru instalaţiile/echipamentele prevăzute în Anexa nr. 1;
b) PFA care deţine autorizaţie poate efectua verificări tehnice în vederea admiterii funcţionării şi verificări tehnice în utilizare pentru instalațiile/echipamentele prevăzute în Anexa nr. 1, pct. 4 și 11. – Deci doar recipiente si mecanisme de ridicat sub 1t si manuale.

Durata cursurilor organizate de formatori, pentru PRV este de 16 ore, iar în cazul prelungirii autorizatiei, 12 ore.

Dispoziții tranzitorii: Se poate continua activitatea RSL-istilor si a RSVTI-stilor, timp de 12-18 luni, în funcție de instalațiile supravegheate. (Sunt detaliate în propunerea de prescripție)


Lasă un răspuns